Ἅιδου

ᾍδης
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἀίδου — Ἀΐδου , ᾍδης gen sg Ἀΐδου , ᾍδης masc gen sg (epic doric) Ἀΐδου , Αἵδης masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αἰδοῦ — αἰδώς reverence fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αἰδοῦ — αἰδέομαι to be ashamed pres imperat mp 2nd sg (attic) αἰδέομαι to be ashamed imperf ind mp 2nd sg (attic) αἰδώ fem nom/voc/acc dual αἰδώς reverence fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀίδου — ἀ̱ίδου , ἀείδω il.Parv.. imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric aeolic) ἀείδω il.Parv.. pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἀείδω il.Parv.. imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Εὔκολον τὴν εἰς Ἅιδου ὁδὸν καταμύοντας γοῦν κατιέναι. — См. Вход в него для всех открыт, Из него же нет исхода …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Χρυσὸς δ’ἀνοίγει πάντα κ’ἀίδου πύλας. — См. Золотой молоток и железные двери отпирает …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • κἀίδου — Ἀΐδου , ᾍδης gen sg Ἀΐδου , ᾍδης masc gen sg (epic doric) Ἀΐδου , Αἵδης masc gen sg ἀ̱ίδου , ἀείδω il.Parv.. imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric aeolic) ἀίδου , ἀείδω il.Parv.. pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἐίδου , εἶδον see aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Орфей — (Όρφεύς). Имя О. связано как с ранней историей греческой литературы; в которой он занимает место как мифический поэт фракийского происхождения, так и с историей греческой религии, в которой он является установителем особого вероучения и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Acheron Hades — Hades mit Kerberos (Zeichnung nach antikem Vorbild) Hades (griech. ᾍδης; Aides/Hades – „der Unsichtbare“) bezeichnet in der griechischen Mythologie den Ort der Toten „die Unterwelt“ und zugleich den Herrscher derselben, den „Gott der Unterwelt“.… …   Deutsch Wikipedia

  • золото не говорит, да много(чудеса) творит — Золото железо режет. Деньга и камень долбит. Ср. If money go before, all way do lie open. Где деньги вперед идут, все дороги открыты. Shakesp. The Merry Wives of Windsor. 3, 2. Ср. Solent adamantinae etiam perfringi fores. Золотом и железные… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.